Linóleummetszet

Linóleum-metszet, Linó-metszet, Linóleummetszés Linómetszeteket 1996 óta készítek nagyobb méretekben.

A fenti művek már a papírmetszeteket követő időben készült kiállítások darabjai.

A sokszorosító grafika ezen ága mindig az adott kép továbbgondolására ösztönöz, talán ez a legalkalmasabb technika számomra a képek jövőbeli átdolgozására.

Ezeknél a dúcoknál háztartási vagy ipari linóleumot használok, egyszerűen praktikus okok miatt.

A nyomatok vegyesen, présgéppel vagy kézzel készültek papírra, illetve vászonra.

Linóleummetszetek

Linóleummetszet események, kiállítások, megnyitók

 • Budapest (Simogassuk meg Dindit!- Kántor János ajánlása) 2004.04.10

  Nágel Kornél, Webshop, Kántor János Nágel Kornél, Webshop, Kántor JánosNágel Kornél, Webshop, Kántor János, DindiNágel Kornél, Webshop, Kántor János, Egyedül, merreNágel Kornél, Webshop, Kántor János, Kitaszítva SIMOGASSUK MEG DINDIT! - Nágel Kornél grafikái elé Dindi, ez a furcsa szépségtitkú, szeretetéhes kutya-macskaszerű csúnyaság várakozóan álldogál a régi, kedves tanítvány metszetén. Korunk teremtménye tüskésen, megértésre, simogatásokra várva mereng a sötétségből, szemeiben szelídséget ígérve, miként fiatal alkotója is. Az Egyedül, - önálló utam kezdetén – merre?! Bizonytalanul egyensúlyozó majmára vajon mi várhat a rémek között feszülő életkötélen? Mintha el sem telt volna negyven esztendő azóta, hogy e sorok írója is hasonlóképpen nézett a jövőbe, és még ma is csupán az alkotásban és a tanításban véli meglelni az ideig-óráig megnyugvást hozó válaszokat. Nágel Kornél a fiatal tanítvány is kihívta maga ellen a sorsát, ő sem tud egyhamar nyugalmat lelni, hiszen alkata, szinte a szemem láttára formálódó személyisége már igen fiatalon megmutatta nyugtalan, kereső, ugyanakkor elmélyülésre képes érzékenységét. Az ifjúsági képzőművész táborok tébláboló kis szőke fiúcskája azóta bőven kinőtte gyerekéveit, és lám úgy tűnik, egyre közelebb kerül álmaihoz. Irodalmi tájékozottsága, a költészet iránti vonzódása kellően megalapozta műveltségét, tájékozódásának irányát. Ma már egyre meggyőzőbben mutatja, hogy ő képes nehezebb utak vállalására, az alkotó ember útjára. Már tudja, mert kezdetek óta ezt hallotta és élte meg családjában és az alkotótáborokban, hogy az alkotóművész élete a műveltség és a míves szakmai felkészültség, az erkölcsi, emberi vállalás együttese. A grafikus mindig kézműves volt és marad és Nágel Kornél is ezt teszi. Korunk útvesztőjében nem várható, hogy könnyű sors várja, de bízzunk tehetségében! A fekete-fehér vonzásában, a vonalkötegek kuszaságában vagy szárnyalásában azonban máris alapvető igazságokat kutat és talál meg. Természetesen szerencséjére még nagyon fiatal, alkotó pályája kezdetén, annak minden bizonytalanságával, ugyanakkor igen figyelemreméltó újdonságokkal, a klasszikus technikai megoldások vállalt formája ellenére telve frissességgel, a tehetség szépséges ígéretével. József Attila és Pilinszky János ihlette rajzai és metszetei egy újszerű hang, egy új korosztály szellemi látleletei, szokatlanul “szépek”, miként Dindi. Szálkásan erőteljesek, olykor elbizonytalanodóak, ahogy a választott szellemi példák is azok voltak a maguk korában, mert szépségüket igazságuk adta. A grafikák korszerűségéből mit sem von le a tudatosan vállalt klasszikus technika, a papír- vagy a linómetszet, mert alkotójuk jól tudja, hogy a nyomódúc olykor időt, energiát rabló létrehozása nem önmagáért való szakmai bravúr, hanem lehetőség a többszöri átgondolásra, egy magasabb szintű esztétikai minőség létrehozására. Bízom benne, hogy Nágel Kornél megtalálja azokat a szellemi kapaszkodókat és bizonyosságokat, melyek hozzásegítik szakmai tökéletesítéséhez, amely egyben az önálló egyéni hang feltétele is. Metszeteinek olykor szecessziós gazdagsága nemegyszer a bizonyítani akarás próbatételének is tűnhet, ám gondoljuk meg: az örökös elvárások erőpróbái az ifjú művész számára nem kis kihívást jelentenek. Korunk képzőművészetében sokan keresgélik megújulásukat, egyéniségük egyfajta felületes firkálgatás vagy bántóan elegáns formai megnyilvánulásokban, ám a felkészületlenség, a mellébeszélés csak ideig-óráig rejthető el ezekkel: csúnyán nem lehet hazudni – képekben sem! A magyar grafika hagyományai igen magas szellemi mércét állítanak, még ha sajnálatosan a korszellem, az áldivatok nem kedveznek az induló fiataloknak sem, ám szerencsére ez a műfaj az elmélyülés, a türelem művészete marad. A Remény című groteszk, hosszú orrú figurája, reményeink szerint a türelem tüskés gyönyörteremtő virágát szorongatja, vágyakozva a további vonalmesék újabb és újabb alkotásaira. A Pilinszky-illusztrációk sora nem kizárólag újabb alkotó törekvésekként mutatják alkotójuk szellemi tájékozódásának irányát, és egyben bizalomra okot adó emberi tartását is, amely bizonyosság arra, hogy Nágel Kornél komolyan gondolja vállalását. Ezért szeretettel ajánlom figyelmükbe ezt a grafikai albumot és kérem szépen, biztatásul is: Simogassuk meg Dindit! Kántor János festő, grafikus

 • Linóleummetszet érdekességek, bejegyzések

 • A linóleummetszés technikai leírása 2012.05.27

  LInóleum dúc, Villon, Linóleum-metszet LInóleum dúc, Villon, Linóleum-metszet Minden, az általam is használt technikák bemutatásánál inkább a személyes tapasztalataimat írom le, nem a tankönyvekből megismerhető részekkel foglalkozom.

  Viszont ennél a bejegyzésnél használtam irodalmat is:

  Művészeti lexikon. 3. kiad. 3. köt. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981-84.
  Művészeti kislexikon. Szerk. Végh János. Budapest : Corvina, 2006.
  Linóleummetszet lásd 137. o.
  A művészi grafika technikái. Írta: Ales Krejca, Corvina Kiadó 1986. Lásd: 48-53. oldalak

  1. Alapanyaga:

  A linóleummetszet dúca a parafa és lenolaj felhasználásával előállított linóleumlap. Ez a fánál jóval könnyebben és gyorsabban munkálható meg.

  2. A linóleum előkészítése

  A munka megkezdése előtt a linóleumot merev furnérlemezre ragaszthatjuk. Ez segít a tárolásnál és a nyomtatás során is hasznos, ha nem tud vetemedni.

  2. Előrajzolás

  Mindig golyóstollal rajzolom elő a kimetszendő rajzot. Ez egyszerű, nem hagy foltot és a nyomdafesték is könnyen elfedi.

  3. A metszés eszközei

  A véséshez acéllemezből V vagy U alakúra sajtolt és famarkolatba foglalt üreges linóleumvésőket használunk, melyek a munka során viszonylag hamar eltompulnak. Ezért munka közben a belső vágóélüket finom szemcséjű csiszolókővel vagy kis háromszög- vagy félkör-profilú tűreszelőkkel fenhetjük meg. A fenés során figyeljünk arra, hogy a vésők profilja egyenes maradjon, így elkerülhetjük a kések félrecsúszását, szándékolatlan irányváltását.
  Amint érezzük, hogy nem vág olyan könnyen a kés, azonnal élezni kell, különben a finom részeknél beleszaladhat a kés a nem kívánt részekbe!

  4. Metszés

  A munka menete teljesen hasonló fametszetnél használt fadúc megmunkálásához;
  A fehér részleteknél egészen a fa alátétig átvághatjuk (és eltávolíthatjuk) a teljes linóleumréteget, hogy ezeken a helyeken ne tapadhasson meg a festék.
  5. Papírválasztás [szerkesztés]

  A nyomópapír megválasztása jelentősen befolyásolja a munkánk eredményét. A papírfajtát egyrészt az alkalmazott technika, másrészt a rajz jellege határozza meg. Finom vonalú metszeteket sima, finom struktúrájú, vékony papírra nyomtassunk, nagyobb, síkszerű formák nyomására alkalmasabb a vastag, érdes struktúrájú papír. Ajánlatos minden esetben magas enyvtartalmú papírt választani, hogy nyomtatás közben el ne szakadjon. A nyomatok a kézzel merített papíron a legmutatósabbak. Nyomtatás előtt a papírt alaposan nedvesítsük be, mert így jobban felveszi a festéket. Vékonyabb papírfajtáknál ez nem annyira fontos, de a vastagabb papírokat szinte kötelező így előkészíteni.

  6. Kézi nyomtatás
  A 2. videó mutatja be.

  Bársonyos telítettségű fekete nyomdafestéket állíthatunk elő, ha a dobozából festőkéssel kivett csont- vagy elefántcsont-feketét a festékezőasztal (vastag üveglap, márványlap vagy litográfiai kő) elkeverünk más színű sötét nyomdafestékkel. Én általában 1:10 arányban használok fekete nyomdafestéket összekeverve kékkel, illetve zölddel.

  A festék optimális sűrűsége a rajz jellegétől és a nyomtatáshoz használt papír minőségétől függ. A festéket spatula segítségével egyenletesen szétkenjük a festékezőasztal felületén, és egy kis gumihengerrel szélesen széthengereljük. A festéket bőrtamponnal vagy gumihengerrel visszük fel a nyomódúc kiemelkedő részeire. A festékréteg legyen egyenletes, összefüggő (a festékező szerszámot minden irányban mozgassuk), de ne túl vastag, hogy nyomtatás közben a széleken ki ne sajtolódjék. A fentiekben ismertetett módon kiválasztott és előkészített papírlapot egyetlen mozdulattal, óvatosan helyezzük a nyomóformára. A papírt könnyedén lenyomjuk és vékony, sima kartonlappal lefedjük, hogy védjük a nyomat hátoldalát, és hogy a metszet vagy véset éles széleinél be ne szakadjon. A tulajdonképpeni nyomtatást simítócsonttal végezzük; körkörös mozdulatokkal és egyre erősebben megnyomva simítjuk végig vele a nyomódúcot. Nagyobb formátumú dúcokról való nyomtatáshoz krómozott acéllemezből készült dörzsölő korongot használunk. Ha biztosak vagyunk abban, hogy a rajzot mindenütt lenyomtattuk, eltávolítjuk a kartont, és a nyomatot egyik sarkánál fogva óvatosan leemeljük. A nyomatok lapjait vagy külön-külön lefektetve hagyjuk megszáradni, vagy tiszta makulatúraíveket helyezünk közéjük.

  7. Gépi nyomtatás
  Az 1. videó mutatja be.

  A művészi kézi nyomtatás fenti módszerével, ha nem túl magas a tervezett példányszám, a teljes mennyiség előállítható. Nagyobb példányszámok esetén célszerűbb a nyomtatást magasnyomó gépen végezni. (A legegyszerűbb a kézi sajtó, melyet Gutenberg a könyvnyomtatással egyidejűleg talált fel. Az ismert szőlőprést úgy módosította, hogy a törkölyös ládát egy sík lappal helyettesítette, amelyre ráhelyezte a nyomóformát. A sík felületről sík felületre való nyomtatás elve alapján egészen a XVIII. század végéig építettek fából sajtópréseket. Ezután vasból kezdték készíteni őket, sorozatos újításokkal tökéletesítve a konstrukciót.)

  8. Színes nyomtatás

  Színes változatánál vagy ecsettel kell felvinni a színeket közvetlenül a dúcra, vagy színenként külön dúcokat kell készíteni. Ha azt akarjuk, hogy minden későbbi nyomat egyformán legyen színes, akkor annyi dúcot kell készíteni, ahány színt akarunk alkalmazni. Ez esetben az egyes dúcokra a rajznak csak azokat a részleteit kell metszeni, amelyek azonos színűek. A színes nyomtatáshoz egyre többen használnak olajfestéket. Ebből elegendő, ha néhány alapszínt szerzünk be, mivel széles színskálát állíthatunk elő, akár úgy, hogy a festékező asztalon közvetlenül összekeverjük, akár úgy, hogy egymásra nyomtatjuk őket. Különösen akkor ajánlatos egymásra nyomással újabb színárnyalatokat előállítani, ha könnyű, akvarellhatású, áttetsző színekkel dolgozunk.
  Utólagosan akvarellel is elfogadott grafikai technika a színezés a fekete-fehér nyomaton.

  9. Hibás nyomatok

  A nyomatok minőségét sokszor lerontja a használt gyenge minőségű (töredező, elöregedett, túl vékony hordozójú stb.) linóleum, illetve annak helytelen kezelése (rossz zsírtalanítás, megfelelő szélességű alapot nélkülöző vonalak metszése stb.). Más esetekben a hibásan megválasztott nyomtatási segédeszközök (pl.: rossz festék, nem megfelelő hígító, ill. rossz arányban használt hígító, rossz nedvszívó papír) okoznak problémát. Nézzünk pár tipikus hibát.

  -Túl sok festék a finom, kevéssé bemélyített részeken. Oka lehet a túl híg vagy a túl sűrű festék. A lemezt a festékhez ajánlott oldószerrel (pl.: benzollal) le kell mosni, újra behengerelni, de most már a megfelelő állagú festékkel.
  - A festék áthatol a papír hátoldalára. Tipikusan a túl híg festék alkalmazásának következménye, amely nem száradó hígítószert tartalmaz. Ez utólag elválik a pigmenttől, és zsírral itatja át a papírt ott is, ahol nincs rajta nyomás.
  -Csillogó nyomat. Hogy meggátoljuk a kész nyomaton a festék nem kívánatos csillogását a már megszáradt nyomaton – ami pl. erősen enyvezett papíron gyakran előfordul – keverjünk a festékbe 1-2 százaléknyi bolognai fehéret.
  - Festék gyöngyösödése. A nyomtatott felület kásássá válását a festék helytelen hígítása okozza.
  - Papírszakadása a dúcról való lehúzás közben. Olyankor fordul elő, amikor a papír nem tartalmaz elég enyvet, vagy a festék túlságosan kemény, esetleg ragadós, vagy félig száradt csomókat tartalmaz. A megoldás, hogy új, némileg hígabb arányban újrakeverjük a festéket, illetve ellenőrizzük, hogy a henger, hogy nem arról származnak-e a szennyeződések, festékcsomók.
  - A nyomat túlságosan megvastagodik ott, ahol sűrű a vonal. Oka általában túlzott gépi (kézi) nyomóerő, aminek következtében a festék szétnyomódik. A nagy nyomás miatt a papír is szétszakadhat, különösen ha vékony.


 • A hazai linómetszés egyik legnagyobb mestere: Gyulai Líviusz 2012.05.27

  Gyulai Líviusz, Tinti, Quimby, Linó Gyulai Líviusz, Tinti, Quimby, LinóCervantes, Sancho Panza, LinómetszésParadicsom, Biblia, Gyulai LíviuszBalzac, irodalom, illusztrációBáró, Ágyú, hazugság, LinóTengerpart, nagymama, nyár, üdüléstenger, hajótörött, Robinson, péntekVillon, Faludy, kocsmadal, francia, Sorbonne Gyulai Líviusz Kossuth díjas magyar grafikus, könyvillusztrátor. Főként könyvillusztrációkat és animációs filmeket, valamint ironizáló archaizáló tollrajzokat, linómetszeteket, litográfiákat és rézkarcokat készít.

  "Nincs nagyobb, sem kisebb vágyam, mint hogy az illusztrálandó műben csakugyan az író társa legyek. Az em­ber így óhatatlanul egy kicsit művelő­déstörténésszé képzi magát, hiszen annyifelé kell időben-térben utaznia. Máskülönben is utazóféle vagyok. De sosem csak átutazó. Arra vágyom - s tudom, e kívánságom mind elérhetetle­nebb -, hogy elidőzhessek egy-egy munkám világában, a képzelet szá­momra nagyon is valóságos színhe­lyén"
  (Gyulai Líviusz)


  Könyvek melyeket érdemes forgatni:
  Bán András: Gyulai Líviusz
  (1978, Corvina műterem, Budapest)
  Gyulai Líviusz - Időutazás álló- és mozgóképeken
  (2002, Te-Art-Rum Művészeti Bt., Budapest)


  Válogatott illusztrált könyvei:
  Weöres Sándor: Psyché
  (1972, Magyar Helikon, Budapest)
  Laurence Sterne: Érzékeny utazások
  (1976, Magyar Helikon, Budapest)
  Gesta Romanorum - mely jeles példabeszédekből áll
  (1977, Magyar Helikon, Budapest)
  Calvino: a Hold-leányok
  (1978, Magyar Helikon, Budapest)
  Szamártestamentum - Középkori francia mesék és bohózatok
  (1983, Magyar Helikon, Budapest
  Johan Ludvig Runeberg: Hanna
  (1985, Magyar Helikon, Budapest)

  Animációs filmjek:
  Delfinia, az én világom (1976)
  Új lakók (1978)
  Jónás (1996)
  Golyós mese (1999)
  Szinbád, bon voyage! (2000)
  Az én kis városom (2002)
  De Ronch kapitány naplója (2007)

  TV-sorozatok:
  Jómadarak (1977 – 1980)
  Tinti kalandjai (1987 – 1989 )

  Forrás:

  http://rezkarcfitness.blogspot.com/2012/04/honap-alkotoja-gyulai-liviusz.html
/ Gyors belépés ide kattintva >>>