Radnóti Miklós sorozat

Radnóti Miklós Radnóti Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Fametszet, Turek Miklós Radnóti Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Fametszet, Turek Miklós Radnóti Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Fametszet, Turek Miklós Radnóti Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Fametszet, Turek Miklós Radnóti Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Fametszet, Turek Miklós A sorozatot 2008 nyarán készítettem.

Ez a második tematikus illusztrációs anyagom, ami Faludy György verseihez készült grafikai anyagom után került bemutatásra.

A fametszetek dúcai átlagosan 40-45x50 cm között váltakoznak, anyaguk indiai almafa.
A metszésen kívül sok egyéb technikai eszközt is felhasználtam az elkészítésük során, mint pl. gravírozógép, forrasztópáka, fúrógép.
Ezek az eszközök egyrészt izgalmasabb felületeket adnak, másrészt megkönnyítik sokszor a metszési munkákat.

A képeket ihlette versek nagyrészt a Bori noteszben szereplő versek közül kerültek ki,de fiatalkori, kevésbé ismert versek illusztrációi is megtalálhatók a sorozatban.A nyomatok kézzel készültek, szentendrei, kézi merítésű Vincze-papírra.

Az anyag díszbemutatója Kanadában, Ottawában volt, ahol Radnóti volt bori fogolytársa, Dr. Andai Ferenc nyitotta meg a kiállítást 2008.09.25-én.

Webshopunkban a kapcsolódó képek és cd-k megvásárolhatók!

Radnóti Miklós vers-illusztrációk

Radnóti Miklós versszínház

Radnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház Radnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház-Radnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, VersszínházRadnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, VersszínházRadnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház
Árny az árnyban-Turek Miklós színművész monodrámája Radnóti Miklós életéről”
„Oly korban éltem én e földön - Nágel Kornél grafikusművész fametszetei”

A Faludy-est után egymástól függetlenül kezdtünk Radnóti Miklós költészetével foglalkozni.

Miklós hasonló, monodrámában dolgozta fel Radnóti verseit, én pedig egy fametszet sorozattal készültem el 2008 nyarára.
Mikor már mindketten szinte elkészültünk a Radnóti-anyaggal, csak utólagosan tudtuk meg, hogy mindketten egyazon költővel foglalkozunk.
Ekkor kezdtük el szervezni az Észak-Amerikai közös turnénkat.
Az ismételten közös Radnóti Versszínház és a kiállításom díszbemutatója Ottawában volt 2008 március 26-án, a megnyitót Radnóti Miklós bori fogolytársa, Dr. Andai Ferenc tartotta.


A Versszínház kiállítással, illetve egyéni előadásként is megrendelhető az alábbi linken:

Radnóti Miklós előadás
Facebook

Radnóti Miklós események, kiállítások, megnyitók

 • KOGART (Turek Miklós előadása Radnóti Miklós életéről és költészetéről, Nágel Kornél grafikái) 2009.11.12

  KOGART, Radnóti Miklós, Nágel Kornél, Turek Miklós KOGART, Radnóti Miklós, Nágel Kornél, Turek MiklósKOGART, Radnóti MiklósKOGART, Radnóti Miklós, Nágel Kornél, Turek MiklósKOGART, Radnóti Miklós, Nágel Kornél, Turek Miklós A tartalom:

  Radnóti sorsa csak egy a közép-európai tragikus költősorsok közül. Hazaszeretete életének utolsó pillanatáig átsugárzik költészetén. Ezt az utolsó pillanatot mutatja meg az előadás, amikor a lét-nemlét közötti senkiföldjén a lélek visszanéz földi életére. Versein át láthatjuk megalkuvások nélküli, hányatatott életét, melyet a szerelem és a költészet jegyében élt.

    A végső pillanat élet és halál közötti pillanása.
  Élet-emlékek egy pillanatnyi évben.
  Egy év – 12 hónap!
  Egy Élet.

  Az előadóról:

  Turek Miklós 2000-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Egyetem színész szakán.
  Pályafutása során dolgozott többek között Szabó Istvánnal, Hegedűs D. Gézával, Kerényi Imrével, Kovács Istvánnal. Szerepelt a Szabadság, Szerelem és a Lora című magyar filmekben, a Dinotopia, a Mária, Jézus anyja és a Kezdetektől vala című amerikai produkciókban.

  Első önálló verszíházi előadását 2004-ben mutatta be RÍMES VILÁGNÉZŐ FALUDY GYÖRGGYEL címmel.
  Azóta egy háromrészes előadássorozattá bővült repertoárja. Másodikként József Attiláról, harmadikként Radnóti Miklósról állított össze önálló versszínházi előadást.

  Díjai: LEGJOBB FÉRFI ELŐADÓ, Fringe Fesztivál 2007. Különdíj, Kaleidoszkóp Fesztivál 2006.

  Előadásaival azóta rendszeresen járja az országot és a határon túli magyar közösségeket. Az előadások 2008 októberében eljutottak Kanadába és az Egyesült Államokba, ahol 12 előadást járszott a Művész.


  Az előadást Nágel Kornél grafikái illusztrálják:

  Nágel Kornél első kiállítását 2000-ben tartotta, melyet azóta több mint 40 egyéni és számos kollektív kiállítás követett. Sokszorosító grafikával foglalkozik, az elmúlt 3 évben magyar költők műveit illusztrálta. Művei megtalálhatók magán és közgyűjteményekben, könyvekben, folyóiratokban valamint nagy sikerű Hangzó Helikon sorozat Faludy és Radnóti albumában is. Turek Miklóssal 2006-óta dolgozik együtt, a költészet, az alkotóművészet és a színművészet  együttes megjelenése egy új élményt és mélyebb megélést nyújt a nézőknek.

  „Radnóti Miklós 1909-ben született és mindössze 35 évet élt, ezalatt írta azokat az örök igazságokat leíró és mélységeket bejáró verseit, mely még a rendkívül gazdag magyar irodalomban is egyedülálló.

  Az ő élete akkor ért tragikusan véget, amikor költőtársai kezdtek a saját hangjukra rátalálni.

  Radnóti Miklós azon verseit illusztrálom, melyek a legismertebbek, és a világ minden táján, ahol a művészi és emberi szabadság sérül, mindenhol egyet jelentenek.

  Az illusztráció számomra elsősorban a versek mélyebb és másfajta megélését jelentik, és azokra az alkotókra, akiknek irodalmi művei megérintenek, a megismerésüktől kezdve példaként tekintek. Azt az élményt, amit ők nyújtottak, csak úgy tudom elmondani, hogy egy kicsit más szemszögből bemutatom, hogy a műveik képben kifejezve milyen hatással voltak és vannak rám.

  A kiállításon szereplő nagyméretű fametszetek a második tematikus irodalmi ihletettségű kiállításom grafikai anyaga, amely Faludy György költészetét bemutató anyag után, 2008-ban került a közönség elé.”

  http://coloc.kogart.hu:8080/kogart/literature_content.jsp?id=100


 • USA, Kanada (Radnóti és Faludy előadások és kiállítások Észak Amerikában 2008.) 2008.09.25

  Faludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház Faludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, VersszínházRadnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, VersszínházRadnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, VersszínházRadnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, VersszínházRadnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, VersszínházRadnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, VersszínházFaludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, VersszínházFaludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, VersszínházFaludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Transartarea, Hódi ÁgotaFaludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Transartarea, Hódi ÁgotaFaludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Transartarea, Hódi ÁgotaFaludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Transartarea, Hódi ÁgotaFaludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Transartarea, Hódi ÁgotaFaludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Transartarea, Hódi ÁgotaFaludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Transartarea, Hódi ÁgotaFaludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Transartarea, Hódi ÁgotaFaludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Transartarea, Hódi ÁgotaFaludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, VersszínházFaludy György, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház Turek Miklós színmûvész és Nágel Kornél grafikus közös alkotása, mely méltó emléket állít Faludy Györgynek, a legendás magyar költônek, valóban nagyon kreatív ötvözetét hozta létre a különbözô mûfajoknak (irodalom, színház és képzômûvészet), ugyanakkor a különbözô generációknak is.

  A kiállítás terében az elôadómûvészet által a vizuális grafikai és poétikai elemek a legautentikusabb díszletévé válnak annak a megelevenedô Faludy alaknak, aki ezáltal a mai napig köztünk maradt, így halála után pár évvel is. Köszönet érte e két tehetséges fiatal mûvésznek!

  A Trans Art Area Nemzetközi Nevelési és Kreatív Központ (International Educational and Creative Center), Amerikai-Magyar Tehetséggondozó Alapítvány helyileg (talán nem véletlenül) New York-ban jött létre. Funkcióját tekintve éppen ezért multi- és interkulturális, illetve többgenerációs. Több kontinens, több nyelv, több kultúra, több gondolat, több érzés és több generáció között igyekszik hidat verni, mint egyetlen egy. A sokszínûség és a szolidaritás hitével szeretné kitölteni a szociálisan kreatív tereket, melyeket teremt. Ez a tér mindannyiunké, akik csatlakoznak hozzánk, akik hisznek benne, hogy határon innen és túl érdemes és jó támogatni a magyar vagy közép-európai kultúrát, eseményeket, mûvészetet és mûvészeket.

  Mi nagyon büszkék vagyunk erre a két tehetséges magyar mûvészre, éppen ezért szeretnénk a legméltóbb körülményt megteremteni ahhoz, hogy üzenetük, s ezzel együtt Faludy Gyuri bácsi üzenete is eljusson minél több helyre és minél több emberhez az Egyesült Államok és Kanada területén.

  Transartarea

 • Radnóti Miklós kritikák, sajtómegjelenések, videók

 • (VIDEÓ-Radnóti kiállítás a Kaláka fesztiválon-MINAP) 2009.07.19

  Kaláka fesztivál, Nágel Kornél, Radnóti Miklós,, Napra, Both Miklós, Gryllus Dániel Kaláka fesztivál, Nágel Kornél, Radnóti Miklós,, Napra, Both Miklós, Gryllus Dániel Kaláka fesztivál, Nágel Kornél, Radnóti Miklós,, Napra, Both Miklós, Gryllus Dániel Köszönet érte Petruskó Norbert barátomnak és a Miskolci Tv stábjának!www.minap.hu/mivid.php?ext.a18671=

 • (VIDEÓ-Radnóti kiállítás és interjú a Kaláka fesztiválon-MINAP) 2009.07.15

  Radnóti Miklós,, Versszínház, Fametszet, Turek Miklós Radnóti Miklós,, Versszínház, Fametszet, Turek Miklós Radnóti, Kaláka fesztivál, Miskolc Európa ház Köszönet érte Petruskó Norbert barátomnak és a Miskolci Tv stábjának!www.minap.hu/mivid.php?ext.a18682

 • (Both Miklós-Radnóti Miklós album-Flaccus) 2009.06.12

  Both Miklós, Stratogaster, Jimi Hendrix, Radnóti Both Miklós, Stratogaster, Jimi Hendrix, Radnóti Both Miklós, Stratogaster, Jimi Hendrix, Radnóti, Szarvas, fametszet A kiadó szép sorozatának újabb kötete a száz éve született Radnóti Miklósnak állít emléket.

  A Nágel Kornél erős vonalvezetésű, expresszív, Radnóti Miklós (főként kései) versvilágát szuggesztíven közvetítő grafikáival illusztrált kötetbe azok a versek kerültek (Este a hegyek között, Szerelmes vers, Bujdosó, Tajtékos ég, Hasonlatok, Téli napsütés, Éjszaka, Hetedik ecloga), amelyekben valamiképpen megszólal a zene és átadhatóvá válik az a feszültséggel körbezárt nyugalom, meghittség, játékosság, amely Radnóti Miklós oly sok versét áthatja – miként a Radnóti verseit megzenésítő Napra Zenekar rendkívül tehetséges fiatal vezetője, a kötet összeállítója, Both Miklós előszavában fogalmaz.

  A közel ötven perces felvételt tartalmazó CD-melléklettel kísért válogatás minden versszerető olvasónak ajánlható.

  www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp;jsessionid=FFAA1A3245117A1F47D0C21E8878C575?konyv=7284

 • Mándity Kriszta (Hangulatfestő akkordok) 2009.06.08

  Radnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Napra, Both Miklós Radnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Napra, Both Miklós Radnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Napra, Both Miklós Radnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Napra, Both Miklós Radnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél, Versszínház, Napra, Both Miklós Tévhit volna minden megzenésített verset pusztán az adott költemény dalolható változataként elgondolni. És tévedés volna a zeneszerző részéről, ha kielégítőnek találná egy néhány akkordból álló zenének a vershez történő illesztését anélkül, hogy figyelembe venné a vers hangulatát.A Both Miklós által meghangszerelt...
  Both Miklós-RadnótiTévhit volna minden megzenésített verset pusztán az adott költemény dalolható változataként elgondolni. És tévedés volna a zeneszerző részéről, ha kielégítőnek találná egy néhány akkordból álló zenének a vershez történő illesztését anélkül, hogy figyelembe venné a vers hangulatát.

  A Both Miklós által meghangszerelt nyolc Radnóti Miklós vers kitűnő példája a hangulatmegragadásnak. A hallhatóan pontosan értett és értelmezett költeményeket a Napra zenekar alapítója a zenekar többi tagjával közösen szólaltatja meg, ennek ellenére hiába is várnánk naprás ritmusokat, dallamokat. A zene szerzőjének nem célja ugyanazzal a sablon-dallammal végigkísérni különböző verseket, és ugyancsak nem célja ráerőltetni a Napra zenekar népies stílusjegyeit, táncos hangulatát a merengő, mélabús, olykor nyomasztó költeményekre. Alázatos és értő hozzáállásról tanúskodnak a dalok. Maga a szöveg nagyon hasonlóan, egyfajta elbeszélő, mesélő jelleggel hangzik fel a dalokban, kivétel a Krámli Kinga által előadott Hasonlatok — ez a dal ugyanis egy népdalénekes Radnóti-interpretációját tükrözi. Minimálisan nyúlt hozzá a zeneszerző a szövegekhez, alig fordul elő a verssorok refrénként szolgáló ismétlése, ha rövid a vers inkább az egészet megismétlik a dallamosság eléréséhez. A Hasonlatok és a dal-gyűjteményt lezáró Hetedik Ecloga kivételével a keretes szerkezet jellemző a dalokra, csakúgy, mint az egységes alkotásnak tekinthető lemezre. A szöveget ezeknél a daloknál a vers-ihlette zene fogja közre. Ez a zene nem hivalkodni akar, a zeneszerző-zenész pedig nem virtuóz játékával szeretne elbűvölni: pár hang csupán, amiből összeáll a zene, és a hangzást sokkal inkább zilált, céltalanul kavargónak tűnő hangok, és visszhangok adják, mintsem harmonikus, szépen ívelő dallamok. A Hasonlatok nemcsak az előadó tekintetében különbözik a többi daltól, hanem felépítésében, hangulatában is.

  Itt kevéssé jellemző az izgatott dallamvilág, ami talán a vers tartalmának is betudható. Különösen a már-már melankolikusnak mondható első részben nyoma sincs a dalok túlnyomó részében uralkodó zaklatottságnak. Határozott érzéseket megénekelt verset határozott szólamok kísérnek, a végkifejlet pedig szinte a diadalénekek hangulatát idézi, és megnyugszik egy biztos ponton. Olyan megnyugtatóan, biztosan tartozik együvé és szólal meg így együtt zene és vers, mint amennyire szükségszerű a szerelmes és a „véle nőtt barát”1 összefonódása is. A lemezen következő Téli napsütés első hallásra talán az előző dal ellentéteként feltételezhető — különösen a cikázó, hópehely táncához hasonlítható barokkos indítódallam miatt —, ám az éneklésmód és a hangulat mégis hasonlóságot mutat, legalább is, ami a dalszöveges részét illeti. A keretes szerkezet itt kiegészül egy csúcspontként meghatározható középső résszel, amikor a dal kezdetét és végét meghatározó dallam részlete felcsendül a harmadik versszak után, a vers kulcsmondataként is tételezhető sor: „Ebédre várok-é vagy talán meg is halok?” előtt. Ennek a dalnak van talán a legfülbemászóbb dallama, és leginkább gondolatgazdag dallamvilága. A Hetedik Ecloga pedig a legmegrázóbb hatású dal a csendes, szaggatott, visszhanggal fokozott éneklésmódnak, valamint a sziréna és a bombatalálat hangjára emlékeztető pszichedelikus zenének köszönhetően.

  Szöveg és zene, bár mindkettő megáll önmagában is, tökéletes egybefonódásban vannak jelen ezekben a dalokban. Egyetlen apró hiányosság: az időnként nehezen kiérthető szöveg a szavak nem tiszta hangsúlyozása miatt, ami az értés rovására mehet abban az esetben, ha a befogadó nem ismeri a vers minden szavát.
  A Hangzó Helikon sorozat kiadásában megjelent lemez mellé azonban tartozik egy versgyűjtemény, Nágel Kornél versértését tükröző illusztrációival, ami által az említett hiányosság valamiféle megelőlegezése valósul meg.
  Olyannyira a vers-indította asszociációkról, gondolatgazdag dalokról van szó, hogy olykor még a szöveg értése nélkül is kiváltják a befogadóban az egyébként csak a szöveg által kiváltani képes hatást.

  Bizonyos, hogy így, a lemez által szélesedik a köre a Radnóti-sorok ismerőinek, és kedvelőinek, hiszen a dallam lényegesen hozzájárul egyfajta könnyedebb és élvezetesebb befogadáshoz.

  http://www.helikon.hu/cikkek/Hangulatfesto-akkordok/1528/

 • Berényi Kornélia (Radnóti Szőgyénben-Dobra) 2009.05.09

  Szőgyén, Radnóti, megnyitó Szőgyén, Radnóti, megnyitó Rendkívüli élményben volt részük mindazoknak, akik május 16-án megtisztelték rendezvényünket.

  A kultúrház falai között ezúton a képzőművészet és a költészet találkozott,így tiszteleghettünk a 100 éve született Radnóti Miklós életműve előtt.

  A fiatal, tehetséges tatai grafikusművészt, Nágel Kornélt ezúttal a költő versei ihlették meg. Így született meg az „Olykorban éltem én e földön“ kiállítás és album.
  Hozzá társult Turek Miklós budapesti színművész, aki versszínházi előadásával végigvezetett a fiatalon, tragikusan elhunyt Radnóti életén. Tolmácsolta a költő szépen csengő sorait, rejtelmes képeit vagy éppen játékos színeit a természetről, a szerelemről és a halálról.

  Hűen átadta a kor hangulatát, azt a feszültséggel körbezárt nyugalmat, mely Radnóti Miklós oly sok sorát átitatja.“Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent...“ – talán nincs magyar ember, aki ezt a verssort ne ismerné. A költő, aki ezt a csodálatos mondatot leírta, ezúton közelebb került hozzánk, mint azt általános- és középiskolai tanulmányainkban valaha is érezhettük. Hátborzongató belegondolni,hogyha Radnóti élete másképpen alakult volna, akár ma is köztünk élhetne.

  A két fiatal művész az „Árny az árnyban“című előadással és az említett kiállítással 2006 óta járják a világot, többek közt Amerikában is bemutatkoztak. Az est záróverse Radnóti Miklós festő barátja emlékére írott költeményének utolsó versszaka volt, ami üzenet lehet mindannyiunknak:

  „Ember vigyázz,
  figyeld meg jól világod:
  ez volt múlt, emez a vad jelen,-
  hordozd szivedben.
  Éld e rossz világot
  és mindig tudd,
  hogy mit kell tenned érte,
  hogy más legyen.“


 • Erdei Nóra (Radnóti Miklós két bőröndben-VAM Design) 2008.11.14

  VAM design, Radnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél VAM design, Radnóti Miklós, Turek Miklós, Nágel Kornél Radnóti két bőröndben

  Különleges élményben lehet részük azoknak a látogatóknak, akik november 14-én este ellátogatnak a VAM Design Centerbe, hiszen nem csupán hallhatják a fiatalon elhunyt költőóriás örökbecsű költeményeit - és ezen keresztül életútját is - versszínházas formában Turek Miklós előadásában, hanem Nágel Kornél fiatal képzőművész színes grafikai nyomatait és fametszeteit is láthatják.

  Vers, színház, kiállítás ez egyben, láthatunk, hallhatunk és befogadhatunk minden formában és ameddig csak bírunk: a televízióból csak Zoltánként, egy bank reklámarcaként és az aranyszájú Emese állandó partnereként ismert Turek Miklós most igazi színésznagyságokat megszégyenítő kifinomultsággal vezeti be a költészet szerelmeseit a "radnótiság" hangzó élményébe, ahogyan tette ezt előző versszínházi bemutatkozása alkalmával is, amikor Faludy György versein keresztül elevenítette fel a nemrég elhunyt költő életét, amit a versszínházi estéken állandó alkotótársa, Nágel Kornél "Oly korban éltem én e földön..." címmel kiállított, a Bori notesz ihlette alkotásai kivételesen eredeti módon gazdagított. Ők ketten már megjárták az Újvilágot is, hiszen Kanadában nagyon nagy sikerrel mutatkoztak be Faludy és Radnóti estjeikkel, példát mutatva a magyar közönségnek a költészet szeretetéről és művészi elhívatottságról.

  Vizuális művészet, teátrum és poétika egyesül ebben a rendhagyó kísérletben, amely méltán érdemli ki a szakavatott közönség érdeklődését, ám azoknak is különleges élményeket tartogat, akik eddig meggyőződéses költészetundorral utasítottak el minden hasonló próbálkozást. Szívnek, szellemnek és léleknek egyaránt felüdülés a művészi formáknak eme tobzódása, ami, ha magányosan somfordálunk el az előadásra, felüdít, ha barátainkkal, családunkkal választjuk ezt a péntek esti műélvezetet, felemel és átlelkesít. Írni, játszani vagy éppen rajzolni vágyunk, s ez a versszínház és képzőművészet eme találkozásának nem titkolt célja: egyrészt testközelbe hozni a tankönyvízűvé vált költőinket, mindennapjaink részévé tenni őket, másrészt pedig kísérletezni ezekkel az eltérő művészi kifejezésmódokkal, megmutatni, mennyire más is a vers, ha hangzik, ha elhangzik, sőt, ha látvány is kapcsolódik hozzá.
  A versszínház egyik kulcsszava - a számos művészeti forma ellenére - az egyszerűség, hiszen nem gigantikus kelléktárral és pazar díszletekkel tereli el a nézők-hallgatók figyelmét, hanem valóban, két bőröndbe belefér mindaz, amivel a művészek érkeznek: feltűnik egy-egy zakó, néhol egy növény, talán pár kötet, akad szemüveg is és boros flaska, ha a helyzet úgy kívánja. Egyszerűség és mívesség minden szinten - játszani, érezni, hallgatni-hallani és persze látni tanít a versszínház, együtt vagy külön-külön, hiszen ki tudja, kivel ismerkedik meg az ember egy ilyen mini-összművészeti estén.

  A versszínházi este Radnóti Miklóssal, Turek Mikóssal és Nágel Kornéllal november 14-én este 19 órától várja a látogatókat a VAM Design Centerben , a király utca 26 szám alatt, további információk a www.vamdesign.hu oldalon.

  http://www.vamdesign.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=6


 • Christopher Adam (Radnóti Miklós életét és műveit mutatták be Ottawában-Kanadai Magyar Hírlap) 2008.10.11

  Turek, Ottawa, Radnóti Miklós Radnóti Miklós,, első ecloga, Versszínház, Fametszet, Turek Miklós Turek, Ottawa, Radnóti Miklós Radnóti Miklós,, első ecloga, Versszínház, Fametszet, Turek Miklós 2008 szeptember 25-én került megrendezésre az “Árny az árnyban” című irodalmi est Ottawában, melyben Turek Miklós magyarországi szinművész mutatta be Radnóti Miklós költeményeit, illetve a közismert huszadik századi költő életét bemutató verseket. Az irodalmi estet Andai Ferenc, ottawai magyar történész és irodalmár nyitotta meg, aki Radnóti Miklóssal való közeli barátságáról beszélt és az 1944-es bori fogságról, amikor személyes kapcsolatot ápolt a magyar költővel. Dr. Andai aztán Heidenauba került, ahol 380 fogolyt végeztek ki és összesen 20-an élték túl a lágeri életet. Andai professzor volt az egyike a túlélőknek. 1957-ben került Kanadába ahol 32 évig egyetemi tanárként dolgozott Ontario és Québec tartományokban.

  Turek Miklós-aki a budapesti Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen diplomázott-zenével és hangeffektusokkal gazdagított előadása hatásosan mutatta be Radnóti fogságát, illetve utolsó pillanatait. Radnóti 1944 májusában hívták be munkaszolgálatra és ezt követően az ukrán fronton harcolt. A magyar haderők visszavonulása után, Radnóti a bori munkatáborba került és néhány hétre rá pedig Heidenauba. A fogság alatt Radnóti folyamatosan verseket irt, melyeket egy füzetbe rögzített. Amikor 1944 augusztusában bezárták a Bor melletti tábort, 3,200 magyar zsidót deportáltak Magyarországon keresztül. Út közben halt meg Radnóti, miután brutálisan megverte egy tiszt és aztán agyonlőtték a Győr környékén fekvő Abda nevet viselő falúban. Csak Radnóti halála után találták meg a verseit tartalmazó füzetet, amikor földimaradványait kiásták a tömegsírból.

  A sokszínű, multimédiás előadást kiegészítve Nágel Kornél magyarországi grafikus műveiből láthattunk kiállítást. A fiatal művész 1981-ben Tatán született és 2003-ban diplomázott az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán. Grafikai műveit az előadás elött és azt követően volt alkalma a résztvevőknek megtekinteni, melyek további mélységet adtak a Radnóti előadásnak. Az előadás és az azt követő fogadás helyi szervezője Judy Young volt, a Canada Hungary Educational Foundation (CHEF) elnöke és a kanadai fővárosban lévő Dominican College adott otthont a rendezvénynek, Csepregi Gábor közbenjárásának köszönhetően. Az irodalmi előadás után egy kötetlen fogadáshoz Vastagh Pál, a Magyar Köztársaság kanadai nagykövete és felesége Erzsébet is hozzájárult. Turel Miklós és Nágel Kornél ottawai programja valóban egy nagyobb kanadai és amerikai előadás-sorozat része volt, melyet a Trans Art Area nevű alapítvány koordinált.

  http://kanadaihirlap.com/2008/10/11/radnoti-eletet-es-muveit-mutattak-be-ottawaban-2/

 • Radnóti Miklós vendégkönyv bejegyzések

 • Látogatói vélemények, bejegyzésekKogart, Művészetek Palotája - 2009.11.12

  „ Megrendítően hiteles képek Radnóti költészetéről.”

  „Érdekes látásmód, különleges képek”

  „ A képek megrázóak, tükrözik a versek hátterét, hangulatát, a korszak tragikusságát. A technikai is jó választás ehhez.”

  „Köszönet a megrendítő képekért !”

  „A kiállítás nagyon tetszett, furcsa szemléletmóddal mutatja be Radnóti költészetét. Érdekes volt látni egy művész szemszögéből a költemények hangulatát.”/ Gyors belépés ide kattintva >>>