Nágel Kornél: RadnótiMűvészeti album

- - 2009-ben magánkiadásban megjelent, Radnóti Miklós verseihez készült színes fametszetekkel, versekkel.

52 oldal, színes.


Magyar Gyula /Teerag-Asdag Kft. ügyvezető igazgató/ bevezetőjével:


"2006. őszén, egy eldugott, magyarok által ritkán látogatott toszkán kisvárosban, egy régiségbolt előtt, a tulajdonos, aki a helybéli ismerőseivel beszélgetett, hirtelen megkérdezte tőlünk, hogy mi az a nyelv, amin mi egymással beszélünk, az útitársainkkal.
Amikor megmondtuk, hogy magyar, felugrott, beszaladt a zsúfolt kis boltba, és hamarosan előjött, kezében egy kicsit gyűrött papírlappal, amin Radnóti Miklós képe volt, és az életrajza, olaszul.
A harmincas évei vége felé járó olasz régiségkereskedő ezután, megállás nélkül ecsetelte, hogy mennyire tiszteli Radnótit, mint a világirodalom egyik nagyszerű költőjét.
Ismerte Radnóti tragédiáját, idézgette verseit, amiknek még a címét sem értettük olaszul, de megható volt ez a lelkesedés.

„Nem tudhatom”, hogy vajon az iskolai tananyagnak, vagy jó fordításoknak köszönhető, hogy ezt a férfit a távoli Massa Marittimában, ennyire megragadták a mi Radnótink klasszikus stílusú verssorai, de különleges és jóleső élmény volt, hogy Magyarországról valakinek ez jut az eszébe.

Radnóti, mint „Hungarikum”. Vajon mit szólna hozzá? Örülne neki. Magyarnak érezte magát, még ha ki is vetette magából a nemzet. Idegennek kikiáltott zsidóként kellett meghalnia, pedig nem tekintette magát annak.
Aki egyetlen versét sem tudja, még az is ismeri azt a sorát, hogy:
„nekem szülőhazám, itt, e lángoktól ölelt kis ország…”

Neki és sorstársainak is ez a szülőhazája volt, amit még akkor sem tagadott meg, és hagyott el, amikor a haza tagadta meg és hagyta el őt.

Radnóti Miklós száz éve, 1909-ben született. Örömmel és tisztelettel nyújtjuk át Önöknek ezt a válogatás kötetet, Nágel Kornél, fiatal, tehetséges grafikus művész remek fametszeteivel, amelyek a versrészletekkel kölcsönösen, és harmonikusan illusztrálják egymást.

Ahogyan az eldugott toszkán városkába eljutottak Radnóti Miklós gondolatai, úgy jussanak most el Önökhöz is!"


/ Gyors belépés ide kattintva >>>