Szélkiáltó-Márai SándorCD, illusztrált verseskötettel

Szélkiáltó, Márai, A napló, Kassa Szélkiáltó, Márai, A napló, Kassa Az irodalomtörténet úgy tartja, hogy Márai Sándor (1900–1989) lírája különös módon a prózában teljesedett ki, így lassan feledésbe merültek azok a versek, amelyekről egykor Szabó Lőrinc és Szép Ernő is elismerően nyilatkozott.
Csupán az emigrációban született két nagy költemény – Halotti beszéd, Mennyből az angyal – rögzült az olvasók tudatában, a költő Márait legtöbben ezekkel azonosítják.

Most a Szélkiáltó együttes felfedezte az érzékeny lírai dalokat, amelyet a pályája csúcsára érő Márai Sándor is felvett az életművet fémjelző kötetébe, a Delfin visszanézett című válogatásba.
2000-ben a Helikon Kiadónál megjelent az Összegyűjtött versek, majd 2010-ben a Halotti beszéd, amely mai tudásunk szerint a kiváló író valamennyi költeményét tartalmazza.
Sokszínű líra ez, amely magába olvasztja a Nyugat első nemzedékének vívmányait éppúgy, mint az avantgárd eredményeit.
A mostani válogatás arra figyelmeztet, érdemes újra és újra fellapozni a méltatlanul elfelejtett költő verseit. A joggal népszerű regények legfontosabb gondolatait, érzésvilágát, filozófiáját közvetítik pár sorba sűrítve.

1. Együgyű vers gyorsvonatban
2. Tavasz
3. Hallgatás
4. Harminc
5. Ujjgyakorlat 8.
6. Versciklus
7. Azt hiszi, szerelmes
8. Zsoltár
9. A fehér erdő
10. Dalocska
11. Ámen
12. Versciklus
13. Hol vagyok?


/ Gyors belépés ide kattintva >>>